Bu kategori hayvanları Erkek olan ve yaşları 12 ayın altında ve kiloları 0/300 Kg arası bulunan bulunduğu ülke ile bağlantılı olarak cinsleri değişen sığırlardan oluşur. Bu hayvanlar tamamen et üretimi amaçlıdırlar.Besilik danalar ithal edilmelerini müteakip 21 gün işletmelerde karantinaya tabi tutularak gerekli testleri yapılır.Testler sonucundan her hangi bir engel tesbit edilmez ise ilgili tarım müdürlüğü tarafından ithalatına onay verilir. Bu hayvanların beslenmesi etin kalitesinde büyük önem taşır. Yanlış besleme hayvanın yağlanmasına neden olarak et oranında ki rantabil değerleri değiştirmektedir.Randumanları besi şartlarının durumuna göre 55/65 arasında değişmektedir. Bu hayvanların günlük ortalama aldıkları kilo 1,5kg ile 2kg arasında değişir. Bu besilik amaçlı danalar iki gruba ayrılır:

a)Burkulmuş(taşaksız) Danalar; olarak adlandırılan çiftleştirilmede kullanılamayan ve kısa sürede kilo almasını mükeakip kesilen hayvanlardır. İdeal kiloları 500 kg civarıdır.Bu kiloları bulduklarında kesilmeleri marjinal getiri açısından doğru karardır.Fakat Beslenmeleri iyi bir lezyon gerektirir.

b)burkulmamış(Normal) danalar; Bunlar hem et amaçlı hem de üretim amaçlı kullanılabilir.Cins hayvanlar oldukları için üretilmeleri ve süreklilik arz eden faaliyetlerde iyi birer damızlık durumunda hayvanlardırlar.Randumanları burkulmuş danalara göre daha fazladır.Kiloları bir yaşında 800/900 kiloyu bulabilir.