Bu danalar dişi/erkek olan ve üretime yönelik yaşları 12 ay altı ve kiloları 300 kg altı olanlardan oluşur. Bunların özellikleri saf ari ırk olmalarıdır. Tamamının kimlikleri ve anne, babaları bellidir. Dişileri sadece süt için kullanılabileceği gibi üretim amaçlı da kullanılabilirler.

Fakat bu hayvanları ithal edenler üç yıl süre ile satamazlar.Prosüdürleri diğer danalardan detaylıdır. Her ülkeden ithalleri mümkün değildir. Gıda ve Tarım Bakanlığının belirlediği ülkelerden ithalat yapılabilir.