Bu sınıfa getirilen erkek veya dişi tüm koyunlar girer. Fakat ırklarının ari ve anne, babalarının kimlik sistemi ile belirlenmiş olması şarttır. Üç yıl süre ile satılamazlar. Üretim amaçlıdırlar. Her ülkeden ithalleri mümkün değildir. Gıda ve Tarım Bakanlığının belirlediği ülkelerden ithalat yapılabilir.