Koyunlar ve kuzular olarak ayrılırlar.

Koyunlar; kilo olarak 35 ve üzeri standardında olup, yaş olarak 12 aylıktan fazla olan bu kısma girerler.

Çok sayıda cinsleri mevcuttur. Tamamen kesimlik olarak ithal edilirler.

Kuzular: kiloları 35 ve altı olarak değişen ve on iki aylık ve altı olan kuzu sayılırlar.Bunlar koyunlara göre daha değerlidirler.