Koyunların gösterişli olanlarının yer aldığı bu sınıfa bir yaş üstü koyunlar dahildir. Belirli dönemlerden ancak ithalatı mümkündür.